Recykling

Rhinocamera jest zobowiązana na mocy tych przepisów zaoferować naszym klientom bezpłatne przyjęcie ich produktów na zasadzie podobieństwa gdy kupią oni od nas nowy produkt elektryczny lub elektroniczny.

Dla przykładu jeśli klient dokona u nas zakupu nowego produktu przyjmiemy od niego stary przedmiot aby zapobiec jego wyrzuceniu na składowisko odpadów i zutylizujemy go w bezpieczny sposób. Klienci mogą nam dostarczyć swoje stare przedmioty w czasie 28 dni od momentu zakupu nowego produktu.

Zgodnie z tym Regulaminem wszystkie nowe dobra elektroniczne powinny być oznaczone symbolem przekreślonego pojemnika na śmieci: jak pokazano poniżej:

Bezpieczna płatność

Bezpieczna płatność

Bezpieczna transakcja

Bezpieczna transakcja

Darmowa i szybka dostawa

Bezpieczna płatność