Gwarancja / Zwroty

Zapoznaj się z poniższymi gwarancjami które są zależne od zamawianego produktu - są one bezpłatne i pomagają zabezpieczać Twój produkt.

14

14-dniowa gwarancja wymiany

Obejmuje wszystkie produkty. Jeśli w ciągu 14 dni od momentu zakupu Twój produkt okaże się wadliwy zaoferujemy Ci jego wymianę lub zwrot pieniędzy; możesz otrzymać prośbę o przesłanie nam danego produktu w celu oceny czy nie doszło do uszkodzenia mechanicznego lub nieprawidłowego użycia.

5

5-letnia gwarancja

Jeśli Twój produkt ulegnie usterce po upływie 14 dni od daty zakupu będzie możliwe jego przesłanie do producenta zgodnie z udzielonym okresem gwarancji. Jeśli gwarancja producenta wygasa przed upływem 5 lat będziesz mieć możliwość przesłania swojego przedmiotu nam. Jeśli producent oferuje gwarancję na okres powyżej 5 lat to po upływie 5 lat nie będziemy Ci mogli pomóc w naprawie produktu ponieważ gwarancja ta jest zapewniana przez producenta. W każdej chwili w okresie od 14 dni do 5 lat możesz przesłać nam swój przedmiot w celu jego naprawy. Jeśli koszty naprawy przewyższą próg opłacalności zostanie CI zaoferowany produkt zamienny. UWAGA: Przypadkowe uszkodzenia lub nieprawidłowe użycie powodują utratę gwarancji.5-letnia gwarancja dotyczy wszystkich zamówień złożonych od 1 listopada 2019 r. oraz zamówień występujących po tej dacie. Każde zamówienie złożone przed 1 listopada 2019 r. posiada 3-letnią gwarancję, tak jak było to reklamowane na stronie internetowej w momencie zakupu.


Returns

Zwroty

Jeśli chcesz przesłać swój produkt do nas a nie do producenta będą Ci potrzebne następujące informacje:

1) Numer oryginalnego rachunku

2) Numer modelu produktu wraz z kolorem jeśli dotyczy

3) Szczegółowo opisany rodzaj problemu

4) Kiedy i w jaki sposób została wykryta wada

5) Twoje dane kontaktowe w tym adres zwrotny na który ma być odesłany produkt

Następnie prześlemy numer zwrotny oraz adres na który należy wysłać przedmiot.

Prosimy pamiętać że odpowiedzialność za wszelkie przekazywane nam/przewoźnikowi paczki leży po stronie klienta. Zaleca się aby zwracane produkty były odpowiednio ubezpieczone aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem w czasie podróży. Odpowiedzialny za to jest wyłącznie nadawca.

Prześlij nam e-mail z następującymi informacjami: info@rhinocamera.pl

Info

Odbiór nieprawidłowego produktu

W przypadku otrzymania nieprawidłowego produktu np. w wyniku błędnego zapakowania w magazynie musisz nas o tym poinformować w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki; jeśli wina leży po naszej stronie opłacimy koszty przesyłki zwrotnej do określonej kwoty po przedstawieniu potwierdzającego pokwitowania. W przypadku gdy zostaniemy poinformowani o błędzie po upływie 48 godzin klient będzie musiał zwrócić produkt na swój koszt. Jeśli zamówiony został nieprawidłowy produkt należy go zwrócić w ciągu 7 dni i na własny koszt. W obu przypadkach zwracany przedmiot musi być w stanie umożliwiającym sprzedaż. W przeciwnym razie zastrzegamy sobie prawo do ustalenia ceny umożliwiającej sprzedaż produktu i obciążenia klienta kwotą wynikająca z różnicy pomiędzy ceną nowego i zwracanego produktu. Zwrócona musi zostać cała zawartość opakowania; niezastosowanie się do tego będzie skutkowało odliczeniem stosownej kwoty za brakujące elementy od zwracanej kwoty lub przedmiotu(ów) zamiennego.

Bezpieczna płatność

Bezpieczna płatność

Bezpieczna transakcja

Bezpieczna transakcja

Darmowa i szybka dostawa

Bezpieczna płatność