Regulamin

1. Stan warunków

1.1 Warunki te stanowią dokument prawny (zwany dalej „Umową”) który określa prawa i obowiązki was jako nabywcy („Ty”) oraz firmy Primary Holdings ( „Rhinocamera” „my” lub „nas”) w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez nas za pośrednictwem tej strony lub którykolwiek z innych stron należących do nas. Rejestrując się w celu korzystania z naszych usług zgadzasz się z warunkami niniejszej Umowy oraz potwierdzasz tę zgodę za każdym razem gdy korzystasz z naszych usług.

1.2 Zgadzasz się:

1.2.1 podawać prawdziwe dokładne aktualne i kompletne informacje o sobie zgodnie z wymaganiami naszego formularzu rejestracyjnego (czego przykładem są „Dane rejestracyjne”; oraz

1.2.2 zarządzać i niezwłocznie aktualizować Dane rejestracyjne aby były prawdziwe dokładne aktualne i kompletne. Jeśli zapewnisz jakiekolwiek informacje które są nieprawdziwe niedokładne nieaktualne lub niekompletne lub Rhinocamera ma uzasadnione podstawy podejrzewać że informacje te są nieprawdziwe niedokładne nieaktualne lub niekompletne Rhinocamera ma prawo do zawieszenia lub usunięcia konta zaprzestania dostaw i odmówienia wszelkie dostępu teraz i w przyszłości do witryny Rhinocamera (lub dowolnej jej części).

2. Miejsce wykonania i obowiązujące przepisy prawa.

2.1 Primary Holdings to firma która traktuje swoich klientów zgodnie z prawem Unii Europejskiej. O ile nie zaznaczono inaczej materiały na tej stronie są skierowane wyłącznie do osób które uzyskują dostęp do tej witryny z Gibraltaru. Rhinocamera nie gwarantuje że jakikolwiek produkt o którym mowa w materiałach na tej stronie jest odpowiedni do stosowania lub dostępny w innych lokalizacjach. Ci którzy decydują się na dostęp do tej witryny z innych lokalizacji są odpowiedzialni za zgodność z prawem lokalnym jeśli prawo lokalne na to pozwala i w dopuszczonym przez nie zakresie. Umowę tę reguluje prawo Gibraltaru.

2.2 Ty i my podlegamy wyłącznej jurysdykcji sądów gibraltarskich w stosunku do sporów wynikających z niniejszej Umowy.

3. Składanie zamówienia

3.1 Przy składaniu zamówienia na stronie Rhinocamera musisz znać i zgadzać się z regulaminem zanim zostanie ono ukończone.

3.2 Uważamy że umowa sprzedaży zostaje utworzona w momencie wysłania przez nas towarów.

3.3 Dostarczane przez Rhinocamera towary będą odpowiadać swoim cenom i opisowi (z zastrzeżeniem możliwości pomyłek i zmian). Jeśli w jakimkolwiek przypadku tak nie będzie Rhinocamera umożliwi Ci zrezygnowanie z dóbr w rozsądnym okresie czasu i otrzymanie pełnego zwrotu pieniędzy.

3.4 W mało prawdopodobnym przypadku wyświetlania nieprawidłowej ceny na naszej stronie internetowej Rhinocamera zastrzega sobie prawo do powstrzymania się od realizacji zamówienia w tej cenie. Otrzymasz o tym oczywiście odpowiednie powiadomienie oraz informację o prawidłowej cenie a także możliwość kontynuowania zamówienia.

3.5 Wszystkie przedmioty elektryczne będą dostarczane z wtyczkami w standardzie UE. W przypadku klientów z państw Unii Europejskiej Rhinocamera podejmie próby zapewnienia wtyczek w standardzie europejskim oraz instrukcji obsługi w Twoim języku. Niektóre produkty posiadają kilka języków ale nie możemy zagwarantować że będzie to Twój podstawowy język.

3.6 Wszelkie braki lub uszkodzenia paczki po odebraniu muszą być zgłaszane do nas przez e-mail w ciągu 48 godzin od momentu odbioru. Wszelkie roszczenia poza tym okresem czasu dotyczące uszkodzonych lub brakujących przedmiotów zostaną odrzucone.

3.7 Jeżeli jakikolwiek element będzie dostępny po okresie przekraczającym 7 dni poinformujemy Cię o przewidywanym harmonogramie dostawy i umożliwimy oczekiwanie na wysyłkę lub anulowanie zamówienia

3.8 Jeśli jakakolwiek pozycja będzie niedostępna lub wycofana z produkcji ale jej stan magazynowy będzie wskazywał inaczej zastąpimy ją alternatywnym produktem o podobnej lub identycznej specyfikacji jeśli będzie istniała taka możliwość.

4. Prawo do odwołania zamówienia

4.1 Masz prawo do anulowania zamówienia od momentu jego złożenia do 14 dni od chwili odebrania towaru. Jest to okres na wycofanie się z zakupu. Wszystkie odwołania muszą być wykonane przez e-mail w ciągu 14 dni od otrzymania towaru podając numer zamówienia oraz kod pocztowy. Zostanie Ci wtedy przekazany numer odwołania który będzie się odnosił do Twojego zamówienia. Wszelkie otrzymane towary które nie zostały anulowane w ten sposób nie będą mogły zostać zwrócone po tym okresie na wycofanie z zakupu.

4.2 Jeśli Rhinocamera dostarczyła Ci jakieś produkty musisz o nie odpowiednio dbać do momentu odesłania do Rhinocamera. Rhinocamera zaakceptuje zwroty towarów w ich oryginalnym opakowaniu oraz w stanie nie wykazującym oznak zużycia czy zniszczenia. Jakiekolwiek użycie dostarczonego towaru poza czynnościami niezbędnymi do jego sprawdzenia po odbiorze spowodują utratę praw do odstąpienia od umowy.

4.3 Jeśli Rhinocamera przesłała Ci jakieś produkty muszą one zostać zwrócone do Rhinocamera na wskazany adres podany przez Rhinocamera. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi a jeśli Rhinocamera osobiście odbierze towar bezpośredni koszt przeprowadzenia tej czynności zostanie odliczony od zwracanej kwoty. Wszelkie zwracane nam przez kurierów paczki o statusie nieodebrane/niedostarczone będą w pełni refundowane odejmując uprzednio koszty związane z przesyłką powrotną która czasem może wynosić 15 euro ze względu na wielkość paczki a normalnie wynosi około 15 euro.

4.4 Gdy otrzymamy na piśmie zawiadomienie o Twojej rezygnacji Rhinocamera dokona zwrotu odpowiedniej kwoty na kartę debetową lub kredytową użytą do zakupu dóbr. Nastąpi to w ciągu 30 dni od daty odstąpienia od umowy jak zdefiniowane przez prawo przy czym w praktyce trwa to zazwyczaj około 3 dni robocze.

4.5 Wszelkie pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 30 dni od daty odstąpienia od umowy jak zdefiniowane przez prawo przy czym w praktyce trwa to zazwyczaj 3 dni robocze.

4.6 Zwroty oprogramowania - oprogramowanie może być zwracane wyłącznie w przypadku gdy nie zostało otwarte i znajduje się w oryginalnym opakowaniu. Polityka ta ma na celu unikanie potencjalnego naruszenia ustawy o prawach autorskich i patentach (CDPA) z 1988 roku. Wszelkie rozpakowane oprogramowanie nie podlega zwrotom zgodnie z przepisami dot. sprzedaży na odległość (SI2334/2000). Oprogramowanie które zostaje dostarczone uszkodzone fizycznie lub w jakikolwiek inny sposób może zostać zwrócone zgodnie z naszą standardową polityką zwrotów.

5. Zawartość

5.1 Rhinocamera nie ponosi odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby za jakiekolwiek straty lub szkody które mogą wyniknąć z użycia jakichkolwiek informacji zawartych w jakichkolwiek materiałach na tej stronie. Rhinocamera będzie ponosić odpowiedzialność wyłącznie za straty uprzednio rozważone przez strony.

5.2 Niektóre łącza na tej witrynie (zazwyczaj banery lub ikony reklamowe) mogą prowadzić do stron które nie są pod kontrolą Rhinocamera. Po uaktywnieniu któregokolwiek z nich opuścisz naszą witrynę i Rhinocamera nie będzie mieć żadnej kontroli ani ponosić żadnej odpowiedzialności za materiały na jakiejkolwiek stronie która nie jest pod kontrolą Rhinocamera.

6. Ograniczenie odpowiedzialności

6.1 Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wpływa na prawa konsumenta ani nie wyklucza lub ogranicza odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenia ciała wynikające z zaniedbania lub oszustwa Rhinocamera.

6.2 Z zastrzeżeniem punktu 6.1 zgadzasz się że Rhinocamera nie ponosi odpowiedzialności w zakresie umowy deliktu zaniedbania obowiązku ustawowego lub innym za bezpośrednie straty lub szkody (w tym utratę lub uszkodzenie które jest możliwe do przewidzenia lub występuje naturalnie w toku rzeczy) wynikające z jakichkolwiek działań zaniechać awarii lub opóźnień występujących na lub w odniesieniu do tych części Internetu nie pod bezpośrednią kontrolą Rhinocamera w tym bez ograniczeń szkody za utratę biznesu spadek sprzedaży niepłacenie należnych sum utratę zysków przerwy w działalności utratę reputacji utratę informacji handlowych lub innych strat finansowych (nawet jeśli Rhinocamera zostało powiadomione o możliwości wystąpienia takiej straty lub szkody).

6.3 Jedyne zobowiązania które Rhinocamera może wykluczyć to te wynikające z następującego.

6.3.1 W przypadkach w których straty nie były możliwe od przewidzenia przez żadną ze stron w momencie tworzenia umowy.

6.3.2 W przypadku gdy straty nie powstały w wyniku jakiegokolwiek naruszenia ze strony Rhinocamera.

6.3.3 W przypadku jakichkolwiek strat gospodarczych i/lub niedotyczących konsumentów.

7. Dostawa - Rhinocamera dołoży wszelkich starań aby dostarczać zamówienia z darmową wysyłką w ciągu maksymalnie 7 dni oraz z szybką wysyłką w ciągu maksymalnie 3 dni; jeśli dostawa w tym okresie będzie niemożliwa klient uzyska możliwość anulowania zamówienia; prosimy pamiętać że wysłane zamówienie może być anulowane dopiero po jego zwróceniu do nas.

8. Procedura rozpatrywania skarg - W mało prawdopodobnym przypadku posiadania jakichkolwiek zastrzeżeń co do naszej obsługi lub dowolnych towarów i usług zapewnianych na naszej stronie prosimy skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@rhinocamera.pl lub napisać do jednego z naszych lokalnych biur adresy których można znaleźć na stronie kontaktu lub bezpośrednio do siedziby głównej: Primary Holdings Limited, D 66-70 Main Street, Gibraltar, GX11 1AA. Wszystkie skargi są traktowane poważnie i będą rozpatrywane tak szybko jak tylko się o nich dowiemy. Będziemy dążyć do niezwłocznego wyeliminowania wszelkich problemów.

9. Prawa autorskie - Wszelkie projekty teksty grafiki ich wybór i układ treści na stronie są chronione prawami autorskimi Rhinocamera lub jego dostawców treści. Jako gość na stronie Rhinocamera posiadasz licencję do elektronicznego kopiowania lub drukowania fragmentów tej witryny do niekomercyjnego użytku osobistego. Każde inne użycie materiałów z tej strony bez uprzedniej pisemnej zgody od Rhinocamera jest surowo zabronione.

10. Oprogramowanie

10.1 Prawa własności intelektualnej jakiegokolwiek dostarczanego Ci przez nas oprogramowania lub innych materiałów chronionych prawem autorskim („Oprogramowanie”) oraz dokumentacji wspomagającej pozostają w posiadaniu naszym lub naszych licencjodawców.

10.2 Bez naszej pisemnej zgody i bez naruszania żadnych obowiązujących praw ustawowych ustawy o prawach autorskich (Program komputerowy) z 1992 roku (z późniejszymi zmianami uzupełnieniami lub modyfikacjami) nie masz prawa i nie możesz udzielić innej osobie prawa do: 10.2.1 demontowania inżynierii wstecznej dekompilowania lub wszelkiej innej ingerencji w Oprogramowanie; 10.2.2 kopiowania ani modyfikowania Oprogramowania; lub 10.2.3 tworzenia wszelkiego nowego Oprogramowania opartego częściowo lub w pełni na tym Oprogramowaniu.

10.3 Z zastrzeżeniem warunków niniejszej umowy masz prawo do korzystania z tego Oprogramowania i powiązanej z nim dokumentacji niewyłącznie ale wyłącznie w celach określonych na stronie w stosunku do Oprogramowania.

10.4 Nie możesz przenosić przypisywać ani dzielić swojego prawa do korzystania z Oprogramowania ani podejmować takich prób.

10.5 Zwroty oprogramowania - Patrz sekcja 4.6

11. Sprawy poza naszą kontrolą - Rhinocamera nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia niniejszej Umowy spowodowane okolicznościami poza naszą kontrolą w tym lecz nie ograniczając się do klęsk żywiołowych pożaru uderzenia pioruna powodzi bardzo trudnych warunków pogodowych wybuchu wojny nieporządku sporów zbiorowych (nawet z udziałem naszych pracowników) działań lub zaniechań dostawców usług internetowych lub działań administracji lokalnej centralnej lub innych właściwych organów.

12. Język - W przypadku sprzeczności lub rozbieżności między warunkami angielskiej wersji językowej niniejszej Umowy oraz wszelkimi dostarczanymi przez nas tłumaczeniami wersja angielska będzie rozstrzygająca.

13. Bezpieczeństwo strony - Cały proces realizacji transakcji na stronie Rhinocamera jest przeprowadzany na bezpiecznym serwerze za pomocą zweryfikowanego protokołu SSL (Secure Socket Layer) do przesyłania danych. Jeśli klikniesz na mały symbol kłódki u dołu okna swojej przeglądarki internetowej nastąpi przeniesienie do niniejszego certyfikatu bezpieczeństwa tej strony. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące zabezpieczeń tej strony napisz na adres info@rhinocamera.pl

Bezpieczna płatność

Bezpieczna płatność

Bezpieczna transakcja

Bezpieczna transakcja

Darmowa i szybka dostawa

Bezpieczna płatność